Bạn có biết: Số chẵn nào có 3 chữ số dù QUAY NGƯỢC lại vẫn là chính nó? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Các chữ số từ 0 đến 9 khi quay trục vuông góc với mặt phẳng thì số 6 sẽ thành số 9 và số 9 sẽ thành số 6. Riêng số 8 và số 0 thì vẫn là chính nó. Như vậy, dựa trên câu hỏi, chỉ có 4 số đáp ứng được yêu cầu đề bài đó là các số 808, 888, 906, 986.