Bài toán dành cho học sinh tiểu học mà khiến cả người lớn phải tranh luận. Cụ thể bài toán yêu cầu tính phép tính "17 - 7 - 2 = ?". Đính kèm là 2 cách giải:

17 - 7 - 2 = 17 - 5 = 12

Và 17 - 7 - 2 = 10 - 2 = 8.

Vậy còn câu trả lời của bạn là bao nhiêu?

Bài toán tiểu học '17 - 7 - 2 = ?', đáp án đúng là 8 hay 12 - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: 17 - 7 - 2 = 8.

Nhiều người khi giải bài toán đã gộp luôn phép tính 7 - 2 = 5, sau đó lấy 17 - 5 mà quên mất rằng nếu gộp phép tính như vậy ta phải chuyển dấu trừ thành dấu cộng bên trong dấu ngoặc.