Mùa thu nọ, sau khi thu hoạch táo, bà Jones gọi ba đứa con trai của mình vào và nói: "Đây là 150 quả táo. Mẹ muốn ngày mai, các con mang ra ngoài và bán hết cho mẹ". Sau đó, bà Jones đưa cậu con trai tên Paul 15 quả táo, Nick 50 quả táo và Ben 85 quả táo. "Công việc của các con là bán hết chỗ táo này và mang về số tiền như nhau", bà Jones nói thêm.

Vậy, làm thế nào để 3 cậu con trai với số lượng táo khác nhau có thể bán được cùng 1 số tiền như nhau?

Bài toán 'Mang tiền về cho mẹ' khiến 99% người không giải được - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Ba cậu bé sẽ bán cho người mua đầu tiên 12 tá táo (1 tá là 12 quả) với giá 1 USD mỗi tá. Cụ thể, Paul bán cho người khách đầu tiên 1 tá và còn lại 3 quả táo. Nick bán cho vị khách đó 4 tá và còn lại 2 quả táo. Ben bán cho vị khách này 7 tá và chỉ còn 1 quả táo. Sau đó, họ bán cho người mua thứ 2 tất cả số táo còn lại (6 quả táo) với giá 3 USD mỗi quả. Như vậy:

- Paul sẽ có số tiền là: 1 + 3 x 3 = 10 USD

- Nick có số tiền là: 4 + 2 x 3 = 10 USD

- Ben có số tiền là: 7 + 3 = 10 USD

Bằng cách này, cả 3 cậu bé đã bán hết chỗ táo và mang về số tiền như nhau theo yêu cầu của bà mẹ.