Đề bài có nội dung: Có 6 cái cốc xếp liên tiếp, 3 cái đựng nước và 3 cái rỗng. Di chuyển một chiếc cốc để các cốc đựng nước và cốc rỗng xen kẽ nhau.

Bài toán lớp 1 nhưng khiến người lớn cũng
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: Cách làm rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy cốc số 2 đổ nước vào trong cốc số 5 và đặt nó về vị trí ban đầu mà không xê dịch đi đâu cả. Như vậy, ta vừa có hàng cốc xếp xen kẽ nhau giữa ly không và ly có nước, lại chỉ cần di chuyển tới lui duy nhất 1 chiếc cốc.