Có một rổ táo, trong rổ có 3 quả. Làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả mà vẫn còn 1 quả trong rổ?

Bài toán đố vui:
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: Ta có 3 quả táo chia đều cho 3 người, mỗi người sẽ được một quả và một người bất kỳ sẽ đựng quả táo trong rổ là thoả mãn điều kiện chia đều và trong rổ có táo.