1. Lập kế hoạch chiến lược

Các nhà tương lai học không dự đoán tương lai mà họ xác định xu hướng trong xã hội, thị trường. Từ đó xem xét tác động của xu hướng. Họ sử dụng tình huống "Điều gì sẽ xảy ra nếu…" để giả định về các chiến lược khác nhau. Sau đó đưa ra lời khuyên nên theo chiến lược nào và kế hoạch dự phòng. Ông Steinberg cho rằng, năm 2022 mọi người nên học kỹ năng này để vạch ra cho mình hướng đi cũng như kế hoạch dự phòng để bảo vệ bản thân.

5 kỹ năng đáng để học nhất dành cho cả người lớn lẫn trẻ em trong năm 2022 - Ảnh 1

2. Đưa ra quyết định

Nhà chiến lược này nhận định, năm 2022 đòi hỏi con người phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Ngay cả khi không có đủ thông tin và thời gian để lập kế hoạch như thời điểm trước đại dịch Covid-19. Theo ông, có đến 99% khả năng lãnh đạo nằm ở việc sẵn sàng đưa ra những quyết định tiếp theo.

3. Giải quyết vấn đề

Trong tương lai, khả năng giải quyết vấn đề sẽ giúp con người phát triển tốt tư duy phản biện và sáng tạo trong công việc. Đồng thời có thêm nhiều kỹ năng cũng như các kinh nghiệm cần thiết khác. Kỹ năng giải quyết vấn đề không chỉ giúp cho con người đưa ra các giải pháp mà còn có thể phân tích đa chiều cùng một vấn đề.

5 kỹ năng đáng để học nhất dành cho cả người lớn lẫn trẻ em trong năm 2022 - Ảnh 1

4. Lắng nghe

Một nghiên cứu mới đây của McKinsey & Company - Công ty tư vấn quản lý toàn cầu đã chỉ ra lợi nhuận của các công ty có đội ngũ lãnh đạo đa dạng văn hóa, sắc tộc cao hơn 33% so với mặt bằng chung. Những người thành công họ luôn biết cách tiếp cận nguồn tài năng, quan điểm đa dạng,... Điều này đòi hỏi phải có kỹ năng lắng nghe người khác.

5. Làm tốt công tác hậu cần

5 kỹ năng đáng để học nhất dành cho cả người lớn lẫn trẻ em trong năm 2022 - Ảnh 1

Cuộc sống ngày càng trở bận rộn hơn và trong tương lai, mọi người đều phải gánh vác nhiều việc hơn. Từ việc học online, làm việc từ xa cho đến việc sắp xếp hoạt động sau giờ học. Vì thế, ông Scott Steinberg khuyên mọi người nên học cách làm tốt công tác hậu cần. Bạn nên biết cách ưu tiên thời gian vào việc gì hơn, sử dụng tài nguyên vào đâu để mang lại hiệu quả tốt nhất.