Khi bắt đầu một kế hoạch hay một dự án nào đó ta luôn cảm thấy đầy cảm hứng và nghĩ ra nhiều điều mới mẻ. Nhưng chỉ sau một thời gian, có thể nguồn cảm hứng và sáng tạo sẽ hao hụt đi khá nhiều. Lúc này đòi hỏi sự nỗ lực của bạn trong việc duy trì được cảm hứng và tiếp tục khơi nguồn sáng tạo trong chính mình. Hãy thử áp dụng 21 cách sau khi bạn cảm thấy ý tưởng và cảm hứng trong bạn dần “cạn”.

21 cách khơi nguồn cảm hứng sáng tạo khi bạn “bí” ý tưởng 1